Iggström Consulting - problemlösaren för företag
Dick Iggström är psykoterapeut och startade eget för två år sedan då han hade egna idéer som han ville utveckla. Nyligen startade han ett till företag - Iggström Consulting - för att kunna arbeta mer direkt mot företag och organisationer.
- Jag arbetar mycket med kommunikation och använder mig av videokamera för att kunna se ordentligt hur kommunikationen mellan parterna går till.
Iggström Konsulting kommer som sagt främst arbeta mot företag då dessa ofta får bekymmer i och med en ombildning eller dylikt.
- Det kan ju alltid bli problem inom ett företag, säger Dick, dels inom personalgrupper, dels gentemot till exempel underleverantörer.
Dick hittar alternativa lösningar när ett företag har bekymmer. Han kan hitta flera lösningar och hjälpa de drabbade att se problemet på olika sätt.
- Ju fler alternativ man har desto friare position får de inblandade och kan då se fler lösningar på problemen.
 
Kommunikationsproblem är alltid en röd tråd för de jobb han tar på sig, han försöker därför bygga upp olika strategier som sätts in i olika system för att skapa olika lösningar.
All språklig kommunikation bygger på analoga signaler som ska tolkas och i den överföringen uppstår det ofta problem. Och det är i denna process som Dick fungerar som en dekoder, för att hjälpa folk att bättre förstå varandra.
Kunderna kommer från hela Stockholms län. I sin psykoterapiverksamhet gör han även hembesök om han i samspråk med kunden tycker att det är en bättre lösning.
- Det kan vara bra att kombinera hembesök med terapi här i mina lokaler, säger Dick, i hemmet så är det ju ofta någon som bestämmer mer än den andra och det kan ju påverka behandlingen negativt, samtidigt som jag i hemmet kanske kan se vad som kan vara orsaken till problemen. Därför är det bra om de får komma till mig där alla, utom jag då, är i en neutral offentlig miljö.
 
Lokalen är lite trång, särskilt om det är många i familjen, som ska vara med på konsultationen. Dick kommer i framtiden att jobba med grupper, till exempel personalgrupper, och behöver då mer utrymme. Han håller därför på att leta efter en ny rymligare lokal.

Iggström Familjestöd

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-6423560
Fax: 08-56044840


Email:
info@dickiggstrom.com

Adress:
Iggström Familjestöd
Tjurbergsgatan 36
11856 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN